Επικοινωνήστε...
μαζί μας για να σας επισκεφθούμε και να σας ενημερώσουμε για τις τιμές και τα είδη που σας ενδιαφέρουν.

Ετικετοποιία, Εισαγωγές Εμπορία Εκτυπωτικών Μηχανημάτων

Δημήτριος Βασ. Ορτάκης

Ραγκαβή 100, 11475, Γκύζη Αθήνα

Τηλ.: 210 6428279, Τηλ./Fax: 210 6429592

email: ortakis@ortakis.gr